Place:
Kamień
Discipline:
runs
Date:
2018-06-03
Organizer:
Towarzystwo Przyjaciół Kamienia, Gmina Czernichów,
https://www.facebook.com/Towarzystwo-Przyjaciół-Kamienia-460813984099500/
Registration end:
2018-06-02 22:00
Description:

Regulamin biegu

Wybrane fragmenty REGULAMINU:

Bieg Główny 8,3 km

 • Kamień (gmina Czernichów, powiat krakowski) - 3.06.2018 r. o godz. 16:00
 • Biuro Zawodów: Remiza OSP w Kamieniu,
 • szatnie i depozyt - OSP w Kamieniu, czynne w godz. 14.30-18.00 w dniu zawodów,
 • Biuro Zawodów czynne w godz. 13:00-15.15, możliwość zapisu na bieg w dniu zawodów do godziny 15.15,
 • rozdanie nagród i zakończenia zawodów – ok. godz. 18.00.
 • limit czasu: 90 minut,
 • trasa biegu: asfaltowa, szutrowa, ścieżki leśne; profil podłużny trasy biegu oraz mapa na stronie internetowej,
 • trasa nie posiada atestu PZLA.

Warunki uczestnictwa w Biegu Głównym:

 • w biegu mogą brać udział osoby dorosłe oraz osoby mające ukończone 16 lat – za pisemną zgodą i przy obecności opiekunów prawnych,
 • dzieci poniżej 16 roku życia mogą brać udział w biegu pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych,
 • zgłoszenie do udziału w biegu jest równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia uczestnika jest dobry,
 • zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w biegu; wymagane jest podpisanie Oświadczenia w Biurze Zawodów.

Opłata startowa

 • opłata startowa dla zapisanych poprzez stronę do 20.05.2017 wynosi 25 zł.
 • opłata startowa dla zapisanych poprzez stronę do 2.06.2017 wynosi 30 zł.
 • opłata dla zapisujących się w dniu zawodów wynosi 35 zł.

Wpłaty na konto Towarzystwa Przyjaciół należy dokonać przelewem do dnia 1.06.2017 lub gotówką w biurze zawodów.
Dane do przelewu:
Towarzystwo Przyjaciół Kamienia
32-071 Kamień
Numer konta: 318 591 000 700 600 000 116 600 01
BS o/Czernichów
W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej z dopiskiem „Bieg 2018”.

Categories:
 • Women
 • Men
Competitors limit:
100 (free: 58)
Registration:
Registration has been finished.