Miejsce:
Szczyrk - Beskid Sport Arena
Dyscyplina:
sporty śnieżne
Data:
2019-03-08
Organizator:
Beskid Sport Arena, http://www.beskidsportarena.pl
Zapisy do:
2019-03-07 18:00
Opis:

ORGANIZATOR

Beskid Sport Arena
40-555 Katowice, ul. Rolna 12A,
Oddział Beskid Sport Arena w Szczyrku, tel./fax. 33 4434300;

TERMIN i MIEJSCE

Szczyrk: Beskid Sport Arena
8.03.2019 r.
START I przejazdu: 9.00
START II przejazdu: ok. 40 minut po zakończeniu I przejazdu.

CEL:

 • popularyzacja regionu oraz sportów zimowych,
 • upowszechnianie aktywnego wypoczynku,
 • integracja środowiska narciarskiego,
 • doskonalenie nauki jazdy na nartach.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • ukończone w dniu zawodów 18 lat,
 • posiadanie statusu narciarza amatora (osoby, które nie były czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 5 sezonów),
 • dobry stan zdrowia potwierdzony na oświadczeniu,
 • własny sprzęt narciarski, odpowiednie umiejętności techniczne.

Każdy zawodnik musi wystartować w kasku (ochraniaczu głowy). Brak kasku jest równoznaczny z niedopuszczeniem do startu.
Każdy zawodnik ma obowiązek stawienia się w biurze zawodów w dniu 8 marca br. w godz. 7.00-8.30 w celu weryfikacji zgłoszenia, odbioru numeru startowego oraz podpisania stosownego oświadczenia, iż z chwilą złożenia własnoręcznego podpisu zawodnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie sportowej i zobowiązuje się do jego przestrzegania, znajduje się w dobrym stanie zdrowia, startuje na własną odpowiedzialność, zgadza się na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą oraz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.

WPISOWE

Wpisowe w wysokości 60 złotych należy uregulować do 07.03.2019 r. do godz. 18:00.

Każdy zawodnik, który dokonał wpłaty po wyznaczonym terminie zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty w biurze zawodów.

ZGŁOSZENIA

Do dnia 07.03.2019 do godz. 18:00 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.race-timing.pl
Limit uczestników – 150 osób.

PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW

Losowanie numerów zostanie przeprowadzone po zamknięciu zapisów.
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami NRS z wyłączeniem odstępów czasowych startu.
Zawodnik zobligowany jest do odebrania numeru startowego w godzinach: 07:00-8:30 pod karą niedopuszczenia do udziału ww. zawodach.

Kolejność startu:
kobiety od grupy najstarszej wiekowo do najmłodszej, nastepnie mężczyźni od grupy nastarszej wiekowo do najmłodszej.
W II przejeździe kolejność startu zawodników odwrotna w grupach.

WYNIKI

We wszystkich grupach wiekowych zostanie ustalona kolejność miejsc wg. sumy czasów przejazdu.

Dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz puchary.

UWAGI KOŃCOWE

Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

Komisję sędziowską powołuje organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku złych warunków śniegowych. W takim przypadku opłata będzie zwracana.

Kategorie:
 • Kobiety 56+ (1920 - 1963)
 • Kobiety 46-55 (1964 - 1973)
 • Kobiety 36-45 (1974 - 1983)
 • Kobiety 18-35 (1984 - 2001)
 • Mężczyźni 76+ (1920 - 1943)
 • Mężczyźni 66-75 (1944 - 1953)
 • Mężczyźni 56-65 (1954 - 1963)
 • Mężczyźni 46-55 (1964 - 1973)
 • Mężczyźni 36-45 (1974 - 1983)
 • Mężczyźni 18-35 (1984 - 2001)
Limit zawodników:
150 (wolnych miejsc: 119)
Zapisy:
Rejestracja na zawody została zakończona.