Rejestracja internetowa

Rejestracja internetowa jest podstawą sprawnego przeprowadzenia wszystkich zawodów. Unika się błędów i skraca czas oczekiwania przy wydawaniu numerów.

Polecamy pełną rejestrację w naszym serwisie, która umożliwia błyskawiczne przypisywanie się do kolejnych zawodów bez pracochłonnego wypełniania formularzy. Dane rejestracyjne można aktualizować. Dostępny jest wykaz zawodów, w których osoba zarejestrowana brała udział.

Możliwe jest również zapisywanie się do zawodów bez rejestracji w serwisie. Po zapisaniu się na wybrane zawody lista jest aktualizowana automatycznie.

Płatności internetowe

Wdrożyliśmy system płatności internetowych. Dzięki niemu opłaty związane z zawodami są księgowane prawie natychmiast. Organizator zawodów zostaje odciążony z pracochłonnego kontrolowania wpłat. Informacja o dokonaniu płatności pojawia się na naszej stronie prawie natychmiast.
Płatności realizowane są przez firmę t-pay
, która udostępnia „przelew bankowy on-line” i płatności kartą. Zleceniodawca usługi decyduje o systemie płatności.

Sporty śnieżne

Zapewniamy fotokomórkowy pomiar czasu na zawodach narciarskich, snowboardowych i saneczkowych.
Nasz sprzęt (TAGHeuer, ALGE) umożliwia obsługę zawodów FIS, gdzie wymagany jest backup oraz oprogramowanie umożliwiające wysłanie wyników do FIS.

Mierzymy czas na zawodach równoległych.

Możliwy jest wariant LIVE – gdzie wyniki są dostępne na żywo na urządzeniach z dostępem do internetu.

Zapewniamy pełną obsługę zawodów narciarskich – od rezerwacji trasy, poprzez ustawienie slalomu, wypożyczenie numerów, przeprowadzenie konkurencji, do rozdania nagród.

W narciarskich zawodach biegowych pomiar czasu może być przeprowadzony jako indywidualny lub ze startu wspólnego. Wtedy stosujemy jeden z systemów – albo czipy aktywne (zwrotne), albo pasywne (bezzwrotne).

Rowery

Downhill, uphill, enduro, 4X, indywidualna jazda na czas, to konkurencje obsługiwane w systemie fotokomórkowym, gdzie każdy zawodnik sam włącza swój czas i sam go wyłącza, a na trasie zawodów jest równocześnie niewielu zawodników.

MTB, wyścigi – to konkurencje, które obsługujemy przy pomocy czipów (pasywnych lub aktywnych). 

Możliwy jest wariant LIVE – gdzie wyniki są dostępne na żywo na urządzeniach z dostępem do internetu.

Biegi

Zawody biegowe obsługujemy przy pomocy czipów. Nasza usługa obejmuje:

  • rejestrację zawodników,
  • udostępnienie płatności internetowych t-pay (szybki przelew),
  • podgląd listy osób zgłoszonych z uwzględnieniem stanu płatności,
  • wydruk numerów (papier syntetyczny),
  • pomiar czasu na sprzęcie firmy Chronotrack lub Chronolec (czipy aktywne),
  • wyniki z czipów pasywnych na TV na mecie; z czipów aktywnych - LIVE (na urządzeniach z dostępem do internetu),
  • opracowanie wyników i umieszczenie ich na stronie internetowej.

Możliwa jest opcja LIVE na czipach firmy Chronotrack oraz wysyłka SMS z wynikiem.

Dysponujemy czipami pasywnymi wklejanymi w numer lub przypinanymi do buta. Czipy są bezzwrotne.

Cena usługi zależna jest m. in. od zakresu obsługi, od rodzaju użytych czipów, ilości linii pomiarowych. Ceny ustalane są wg indywidualnego zamówienia.

Triathlon obsługujemy na czipach aktywnych – zwrotnych.

Sporty motorowe

Zakres usługi, to pomiar czasu podczas wyścigów i rajdów.

Mierzymy również czas podczas wyścigów na 1/4 mili, w tym czas reakcji.

Zawody jeździeckie

Zakres usługi, to pomiar czasu na zawodach jeździeckich w skokach przez przeszkody.

Posiadany przez nas sprzęt umożliwia przeprowadzenie zawodów zgodnie z wymogami FEI oraz wyświetlenie pełnych wyników na wyświetlaczach LED.

 

Różnica pomiędzy pomiarem fotokomórkowym a przy pomocy transponderów

Istnieją dwa rodzaje pomiaru czasów: pomiar fotokomórkowy i na czipach.

Pomiar fotokomórkowy

Pomiar fotokomórkowy polega na włączeniu zegara pomiarowego przez fotokomórkę (np. na zawodach w zjeździe rowerowym, wyścigach na ¼ mili, itp.) lub przez bramkę startową (na zawodach narciarskich, rowerowych, itp.).

Pomiar fotokomórkowy służy do indywidualnego pomiaru czasu. Zawodnik sam włącza i wyłącza pomiar czasu. Pomiar fotokomórkowy nie jest możliwy przy wielu zawodnikach przebiegających linię mety w tym samym czasie lub bardzo blisko siebie. Wynika to z niemożności zidentyfikowania numeru i przypisania go do odpowiedniego czasu oraz z możliwości zasłonięcia fotokomórki przez dwóch lub więcej zawodników.

Pomiar fotokomórkowy jest bardzo dokładny. Można mierzyć z dokładnością do 1/1000 sekundy lub nawet większą. Dokładność wynika z tego, że jest wyraźnie zdefiniowana linia mety (promień fotokomórki) lub startu (impuls z bramki startowej lub linia, jak na mecie).

Pomiary czasu z dużą dokładnością stosowane są w zawodach najwyższej rangi, np. narciarskich zawodach FIS, w zawodach zjazdu DH (w tych zawodach jest czasem używany dodatkowo czip do identyfikacji zawodnika na mecie).

Pomiar przy pomocy czipów (transponderów).

Pomiar przy pomocy transponderów polega na włączeniu zegara pomiarowego przy pomocy czipa (transpondera), który znajdzie się w polu anteny odczytującej. Rozróżnia się dwa rodzaje pomiarów: przy pomocy transponderów aktywnych i pasywnych. Transponder aktywny posiada zasilanie. Transponder pasywny nie posiada zasilania.
W przypadku biegów masowych często włącza się czas ręcznie dla wszystkich zawodników (czas brutto).

Pomiar przy pomocy transponderów służy do pomiaru przy zawodach masowych, gdzie w jednym momencie linię mety może przekraczać wielu zawodników. Zasadniczo ten system nie nadaje się do pomiarów indywidualnych, o czym poniżej, a służy przede wszystkim do identyfikacji zawodników.

Transpondery pasywne

Są to mikroprocesory z anteną w pasku tworzywowym, które nie wymagają zasilania. Najczęściej są wklejane do numeru startowego lub mocowane np. na bucie biegacza w postaci zwiniętej na rurce.
Transponder musi być umieszczony i zawodnika w miejscu, które nie powoduje zakłóceń wzbudzenia/odczytu (części metalowe, zasłonięcie czipa ciałem, itp.) oraz zabezpieczony przed wilgocią (np. pot zawodnika podczas biegu).

Gdy czip znajdzie się w polu anteny zostaje wzbudzony, co powoduje wysłanie przez niego sygnału do tej samej anteny. Poprawny odczyt czasu jest możliwy po spełnieniu kilku warunków. Urządzenie pomiarowe ma oprogramowanie umożliwiające korygowanie położenia czipa względem anteny ze względu moc sygnału wysyłanego przez czip; anteny sczytujące są prawidłowo umieszczone względem sposobu zamocowania czipa (numer, but); odpowiednio dobrany jest system sczytywania do rodzaju czipa (np. w numerze, na bucie).

Aby był możliwy pomiar indywidualny z natychmiastowym odczytem czasu na mecie, musi być spełniony warunek łączności oprogramowania wyliczającego czas zarówno z urządzeniem na starcie, jak i z urządzeniem na mecie.
Jeśli nie ma takiego połączenia, a zawodnik startuje wg godziny startu lub na sygnał, to dokładność pomiaru czasu jest rzędu ±2-3 sekundy, a więc nie ma mowy o dokładnym pomiarze czasu.

Transpondery aktywne

Transpondery aktywne działają na podobnej zasadzie, jak pasywne. Zasadnicza różnica polega na tym, że transpondery aktywne posiadają zasilanie i nie jest potrzebny czas na wzbudzenie transpondera w strefie anteny. Stąd możliwe jest uzyskanie dużo większej dokładności. Czip zostaje sczytany dokładnie w połowie między drutami anteny, co dokładnie określa linię mety. Dokładność pomiaru wynosi 1/1000 sekundy.

Ten rodzaj transponderów jest używany tam, gdzie występuje kontakt zawodnika z wodą (triathlon) oraz tam, gdzie wymagana jest duża dokładność pomiaru (wyścigi samochodowe formuły I). Pewność pomiaru gwarantuje często dodatkowy, drugi czip. W wypadku biegów narciarskich czipy są mocowane na obu nogach, gdyż nie wiadomo którą nogą zawodnik przetnie najpierw linię mety.

Cena jednego transpondera aktywnego, w zależności do jakich prędkości ma być użyty, waha się od kilkudziesięciu do ok. 250€.