Place:
Istebna/Jablunkov
Discipline:
bicycle
Date:
2018-06-08
Organizer:
Stowarzyszenie Animacji Kultury i Sportu „Anima Pro Activ”; Správa účelových zařízení,
https://www.facebook.com/OlsaActivRace/
Registration end:
2018-06-06 23:00
Description:

Regulamin (POL)

Propozice (CZE)

Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, a zawodnicy niepełnoletni za pisemną zgodą oraz, jeśli jest to konieczne, pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w imprezie.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty, nie ma możliwości zmiany danych Uczestnika ani przeniesienia prawa do startu na inną osobę.

Trasa: Amfiteatr Istebna - Rynek Jablunkov (mapa).

RAMOWY PROGRAM ZAWODÓW
1. Zapisy i weryfikacja uczestników - w dniu zawodów od godziny 14:30 do 16:00 w biurze zawodów.
2. Odprawa techniczna – godzina 16:30 na miejscu startu.
3. Informacje na temat organizacji startu na odprawie przedstartowej.
4. Godzina 16:50 – pełna gotowość uczestników do startu biegu
5. Godzina 17:00 – start biegaczy.
6. Godzina 17:30 – start rowerzystów w dziesięcioosobowych grupach w 10 minutowych odstępach czasowych według wcześniej określonej kolejności.
Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców, po zakończeniu startu wszystkich zawodników i wywieszeniu listy wyników.

 

Categories:
  • Women
  • Men
Competitors limit:
50 (free: 46)
Registration:
Registration has been finished.