Place:
Cieszyn
Discipline:
bicycle
Date:
2018-04-08
Organizer:
Registration end:
2018-04-06 23:00
Description:

Regulamin Dual City Tour

Downhill City Tour – Dual Edition to zawody ogólnodostępne, w których mogą wziąć
udział zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku Kolarstwa (zwanego dalej PZKol),
a także amatorzy nie posiadający licencji PZKol. Zawodnicy biorą udział w zawodach na
własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność
rodziców lub opiekunów prawnych). Zawodnikiem może być osoba, która spełnia
następujące warunki:
• w dniu zawodów jest osobą pełnoletnią lub ukończyła 15 rok życia, jednakże musi
posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w
zawodach (załącznik nr 4);
• dokona rejestracji i uiści opłatę;
• dokona weryfikacji w Biurze Zawodów;
• posiada sprawny rower z przynajmniej jednym działającym hamulcem, kask
rowerowy ze zintegrowana szczęką(typ: full face) oraz ochraniacze kolan.
• w trakcie trwania zawodów nie znajduje się pod wpływem alkoholu i innych
środków odurzających;
• akceptuje niniejszy Regulamin w całości wraz z załącznikami stanowiącymi jego
integralną część.

Opłatę startową należy przelać na konto fundacji do dnia: 6.04.2018 r. dla zawodów w Cieszynie,
lub uiścić w dniu zawodów w Biurze Zawodów. Opłata startowa zawiera zabezpieczenie
medyczne, numer startowy, wstęp na trasę zawodów i wynosi:
50 zł dla osób, które zapisały się przez internet i wpłaciły pieniądze na konto;
60 zł dla osób, które zapisały się przez internet i wpłaciły pieniądze w dniu zawodów;
70 zł dla osób, które nie zapisały się przez internet oraz wpłaciły pieniądze w dniu zawodów.

Konto do wpłat: 94 1140 2004 0000 3702 7664 4850

Wniesiona przez uczestnika opłata nie podlega zwrotowi w wyniku rezygnacji,
nieukończeniu zjazdu przez zawodnika lub z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

Minimalna liczba zgłoszonych zawodników wymagana do utworzenia danej kategorii
wynosi 8 osób, dla kategorii kobiety 4.
Zawody składają się z przejazdu eliminacyjnego oraz przejazdów parami systemem
pucharowym. Do przejazdu eliminacyjnego zawodnicy dobierani są losowo w pary. W
każdym przejeździe eliminacyjnym odbywają się dwa przejazdy, każdy po innym torze.
Przejazd eliminacyjny służy do wyłonienia zawodników współzawodniczących
w przejazdach finałowych, w systemie pucharowym a dla osób nie zakwalifikowanych
decyduje o zajęciu ostatecznego miejsca w zawodach.
Podstawą zakwalifikowania się do przejazdów finałowych jest uzyskanie czasu, który
zapewnia odpowiednie miejsce w zależności od zastosowanej „drabinki” dla danej
kategorii.

Categories:
  • Women
  • Junior (DHCT) (2007 - 2011)
  • Open (1955 - 2000)
  • Pro (pumptrack)
Competitors limit:
250 (free: 121)
Galeries:
Registration:
Registration has been finished.