Place:
Szczyrk - Beskid Sport Arena
Discipline:
snow sports
Date:
2018-03-10
Organizer:
Beskid Sport Arena,
http://www.beskidsportarena.pl
Registration end:
2018-03-09 18:00
Description:

ORGANIZATOR

Beskid Sport Arena
40-555 Katowice, ul. Rolna 12A,
Oddział Beskid Sport Arena w Szczyrku, tel./fax. 33 4434300; www.beskidsportarena.pl

TERMIN i MIEJSCE

Szczyrk: Beskid Sport Arena
10.03.2018 r.
START I przejazdu: 9.00
START II przejazdu: ok. 40 minut po zakończeniu I przejazdu.

CEL:

·         popularyzacja regionu oraz sportów zimowych,

·         upowszechnianie aktywnego wypoczynku,

·         integracja środowiska narciarskiego,

·         doskonalenie nauki jazdy na nartach.

WARUNKI UCZESTNICTWA

·         ukończone w dniu zawodów 18 lat,

·         posiadanie statusu narciarza amatora (osoby, które nie były czynnymi zawodnikami w ciągu ostatnich 5 sezonów),

·         dobry stan zdrowia potwierdzony na oświadczeniu,

·         własny sprzęt narciarski, odpowiednie umiejętności techniczne.

Każdy zawodnik musi wystartować w kasku (ochraniaczu głowy). Brak kasku jest równoznaczny z niedopuszczeniem do startu.

Każdy zawodnik ma obowiązek stawienia się w biurze zawodów w dniu 10 marca br. w godz. 7.00-8.30 w celu weryfikacji zgłoszenia, odbioru numeru startowego oraz podpisania stosownego oświadczenia, iż z chwilą złożenia własnoręcznego podpisu zawodnik nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie sportowej i zobowiązuje się do jego przestrzegania, znajduje się w dobrym stanie zdrowia, startuje na własną odpowiedzialność, zgadza się na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą oraz wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku.

WPISOWE

Wpisowe w wysokości 99 złotych należy uregulować do 09.03.2018 r. do godz.  18:00.

Zgłoszenia można dokonać jeszcze w dniu zawodów w biurze. Start można opłacić w dniu zawodów w biurze zawodów.

Każdy zawodnik, który dokonał wpłaty po wyznaczonym terminie zobowiązany jest do okazania dowodu wpłaty w biurze zawodów.

Wpisowe zawiera bon na posiłek w restauracji „U Ignacego” w kwocie 20 zł.

ZGŁOSZENIA

Do dnia 09.03.2018 do godz. 18:00 poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.race-timing.pl

Limit uczestników – 150 osób.

PRZEPROWADZENIE ZAWODÓW

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami NRS z wyłączeniem odstępów czasowych startu.
Lista startowa ustalona będzie w kategoriach wg kolejności wpływu opłaty startowej, a następnie wg kolejności zgłoszeń.
Zawodnik zobligowany jest do odebrania numeru startowego do godz. 07:00-8:30 pod karą niedopuszczenia do udziału ww. zawodach.

Kolejność startu:
 grupy: K1, K2, K3, K4, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6.
W II przejeździe kolejność startu odwrotna w grupach.

WYNIKI

We wszystkich grupach wiekowych zostanie ustalona kolejność miejsc wg. sumy czasów przejazdu.

Dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych Organizator przewiduje nagrody rzeczowe oraz puchary.

Organizator przewiduje dodatkowe nagrody w kategorii Open dla pierwszych trzech czasów z kategorii Kobiet i Mężczyzn.

UWAGI KOŃCOWE

Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

Komisję sędziowską powołuje organizator.

Zmian w regulaminie może dokonać tylko organizator.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w przypadku złych warunków śniegowych. W takim przypadku opłata będzie zwracana.

Categories:
  • K5 (1920 - 1967)
  • K2 (1988 - 2000)
  • K3 (1978 - 1987)
  • K4 (1968 - 1977)
  • M0 (1920 - 1942)
  • M1 (1943 - 1952)
  • M2 (1988 - 2000)
  • M3 (1978 - 1987)
  • M4 (1968 - 1977)
  • M5 (1920 - 1967)
Competitors limit:
150 (free: 120)
Registration:
Registration has been finished.