Place:
Wisła/Stożek
Discipline:
bicycle
Date:
2021-09-05
Registration end:
2021-09-03 20:00
Description:

Regulamin

Szczegóły zawodów w Regulaminie.

Opłata startowa wynosi:

  • 80 zł dla zarejestrowanych przez internet, płatne przelewem na konto bankowe do dnia 25.07.2021 23:59,
  • 100 zł dla zarejestrowanych przez internet, płatne przelewem na konto bankowe do dnia 21.08.2021 23:59,
  • 150 zł dla osób rejestrujących się oraz uiszczających opłatę startową po dniu 21.08.2021 lub w biurze zawodów

Płatność poprzez wpłatę na konto bankowe organizatora: Bank Spółdzielczy w Żywcu: 50 8137 0009 0033 5030 2000 0010; Fundacja FOR EVENT; podać nazwę zawodów.

W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest obecność rodziców lub prawnych opiekunów podczas zawodów oraz wypełnienie pisemnej zgody poprzez rodzica lub prawnego opiekuna, dostępnej w biurze zawodów.

Harmonogram zawodów w Regulaminie.

Categories:
  • Kobiety (LSD) (1950 - 2009)
  • Hardtail (LSD) (1950 - 2009)
  • Full (LSD) (1950 - 2002)
  • Junior Full (LSD) (2003 - 2009)
Competitors limit:
300 (free: 215)
Registration:
Registration has been finished.